Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA

 1. Päikesekuu OÜ töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.
 2. Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Kliendilt Tellimuse vormistamisel (ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, ostukorvi sisu).
 3. Päikesekuu OÜ töötleb Kliendi isikuandmeid Tellimuste täitmiseks (sh Tellimusega seotud teadete edastamiseks), Toodete eest tasumiseks, Toodete kättetoimetamiseks, püsikliendi pakkumiste ja uudiste koostamiseks ning edastamiseks.
 4. Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Päikesekuu OÜ, registrikoodiga 14145216, aadress: L. Tolstoi 12-3, Tartu 50106, Eesti Vabariik.
 5. Päikesekuu OÜ ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a:
  1. kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik Toodete Kliendile kättetoimetamiseks või teenuse tarbimiseks;
  2. tellimuses sisaldavate Toodete tarnijatele (kliendi nimi ja telefoninumber) Tellimuse täitmiseks ja klienditeeninduse tagamiseks.
  3. Makseteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik maksete sooritamiseks ja teenuse tarbimiseks.
  4. Päikesekuu OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. Päikesekuu OÜ isikuandmete vastutav töötleja.
 6. Kliendi isikuandmeid töödeldakse üksnes Tellimuse täitmise eesmärgil ning volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse taseme nagu Päikesekuu OÜ.
 7. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete muutmist või kustutamist, v.a kui seadus sätestab teisiti, pöördudes selleks avaldusega Päikesekuu OÜ poole e-posti aadressil info@karloova.ee.
 8. Kui Klient on avaldanud soovi ja andnud nõusoleku Päikesekuu OÜ poolt koostatud uudiskirjade ja/või personaalsete pakkumiste saamiseks, on Kliendil alati õigus võtta tagasi see nõusolek, saates vastavasisulise teavituse Päikesekuu OÜ-le e-posti aadressile info@karloova.ee või vajutades iga e-posti vahendusel saadetud pakkumise juures selleks näidatud lingile.  Kustutamis taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.
 9. Kliendil on igal ajal õigus ja võimalus pöörduda oma isikuandmete ülekandmiseks mõnele muule andmetöötlejale pöördudes pöördudes digitaalselt allkirjastatud taotlusega Päikesekuu OÜ poole e-posti teel. Avaldusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Päikesekuu OÜ tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest isikuandmetest.  Päikesekuu OÜ-l on õigus keelduda isikuandmete mõnele muule andmetöötlejale otse edastamisest juhul, kui andmete edastamine kolmandale isikule ei ole Päikesekuu OÜ hinnangul turvaline.
 10. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@karloova.ee)  Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).
 11. Võid kindel olla, et meie ostukeskkond on turvaline ning me ei edasta Sinu andmeid kolmandatele isikutele.
 12. Kõik lisaküsimused on oodatud info€karloova.ee